Eija’s Garden

Elimäentie 74 / Elimävägen 74 * Eija Keckman

Vuonna 2008 perustin yleisölle avoimen 1,5 ha käsittävän elämyspuutarha Eija’s Gardenin puutarhamyymälöineen. Puutarhassa toteutuvat minulle tärkeimmät: Siellä näkyy kuinka luonnontilaiset ja rakennetut alueet ovat keskenään harmoniassa, sekä se, että puutarhan ei pidä olla kertasilmäyksellä nähtävissä. Se pitää kokea huoneina, jotka avautuvat kävijälle yksi kerrallaan. Puutarhassa täytyy ehdottomasti olla tutkittavaa, muuten elämys jää kokematta. Puutarha elää ja monipuolistuu koko ajan, uutta nähtävää ja koettavaa löytyy joka kesälle.

Puutarha avataan taas toukokuussa (päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin). Katso aukioloajat: http://eijasgarden.fi. Pääsymaksu 5 € / aikuinen, alle 16-vuotiaat ilmaiseksi. Ryhmä- ja luentotiedustelut: 0405050824 / Eija Keckman.

År 2008 anlade jag en för allmänheten öppen, 1,5 ha stor upplevelseträdgård Eija’s Garden som också omfattar en trädgårdsbutik. Trädgården innehåller det som är viktigast för mig: Man kan se hur naturområden och byggda delar lever i harmoni med varandra och att man inte ska se hela trädgården på en gång. Man ska uppleva den som olika rum som öppnar sig ett efter ett för besökaren. Det skall finnas någonting i trädgården att utforska, annars blir upplevelsen halvdan. Trädgården lever och blir mångsidigare hela tiden, det finns varje sommar nytt att se och uppleva.

Trädgården öppnas åter i maj (datumet uppges senare). Öppningstider: eijasgarden.fi. Inträdesavgift 5 € / vuxen, under 16-åriga gratis. Grupp- och föreläsningsförfrågningar: 0405050824 / Eija Keckman (finska/engelska).