Hemstrand

Svenäsintie 18 / Svenäsvägen 18 * Nan Nyman

Öppet endast 20.6. Hemstrand ligger vid Varvssundets västra strand ca 5 km från Lovisa centrum. Byn Varvet fick sitt namn under skeppsbyggnationens tider på 1700-talet. Från gården kan man se Valkom hamn och sjöfästningen Svartholm, vilka båda spelat en roll i stadens historia. Under 1900-talets första årtionden idkade man kustsjöfart med galeaser utgående från Hemstrand. Den norra delen av den ursprungliga större tomten är sedan 2018 med i Lovisa öppna trädgårdar. Gården sluttar mot öster och omfattar gräsmattor, blomsterrabatter och naturskog med risväxter.

Avoinna vain 20.6. Hemstrand sijaitsee Varvsundetin länsirannalla noin 5 km Loviisan keskustasta. Pihalta näkyy Valkon satama ja merilinnoitus Svartholma, jotka molemmat ovat vaikuttaneet kaupungin historiaan. 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä Hemstrandista harjoitettiin rannikkomerenkulkua kaljaasein. Entisen suuren tontin pohjoisosa on vuodesta 2018 ollut mukana Loviisan avoimissa puutarhoissa. Piha viettää itään ja käsittää nurmikkoalueita, kukkapenkkejä ja varpukasvillisuutta kasvavaa luonnonmetsää.