Hemstrand

Svenäsintie 18 / Svenäsvägen 18 Nan Nyman

Hemstrand ligger vid Varvssundets västra strand ca 5 km från Lovisa centrum. Byn Varvet fick sitt namn under skeppsbyggnationens tider på 1700-talet. Från gården kan man se Valkom hamn och sjöfästningen Svartholm, vilka båda spelat en roll i stadens historia. Under 1900-talets första årtionden idkade man kustsjöfart med galeaser utgående från Hemstrand. Den norra delen av den ursprungliga större tomten är sedan 2018 med i Lovisa öppna trädgårdar. Gården sluttar mot öster och omfattar gräsmattor, blomsterrabatter och naturskog med risväxter. Öppen endast 5.7.

Hemstrand sijaitsee Varvsundetin länsirannalla noin 5 km Loviisan keskustasta. Pihalta näkyy Valkon satama ja merilinnoitus Svartholma, jotka molemmat ovat vaikuttaneet kaupungin historiaan. 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä Hemstrandista harjoitettiin rannikkomerenkulkua kaljaasein. Entisen suuren tontin pohjoisosa on vuodesta 2018 ollut mukana Loviisan avoimissa puutarhoissa. Piha viettää itään ja käsittää nurmikkoalueita, kukkapenkkejä ja varpukasvillisuutta kasvavaa luonnonmetsää. Avoinna vain 5.7.