Villa Ekholm

Ympyrätie 8 / Kretsgången 8 * Hannele Aromaa

Villa Ekholm on Hannele Aromaan sydämenasia; hän on jo neljännessä polvessa talon omistaja. Talo on aina siirtynyt äidiltä tyttärelle. Helsingin sataman suunnittelijana toiminut Hannele on oppinut puutarhanhoidon yrityksen ja erehdyksen kautta. Mahtava hyötytarha on perustettu lukuisien viljelylaatikoiden varaan. Ne takaavat runsaan ja puhtaan sadon. Myös viinirypäle viihtyy puutarhassa hyvin. Hannelen erityisen huolenpidon kohteena ovat komeat, rungolliset verenpisarat, jotka talvetetaan sisätiloissa. Sijoitettuna kesällä portaille ulkovaraston eteen ne muodostavat upean, värikkään asetelman.

Villa Ekholm är en hjärtesak för Hannele Aromaa; hon är redan i fjärde leden husets förvaltare. Huset har alltid ärvts från mor till dotter. Hannele som jobbat som planerare vid Helsingfors hamn har lärt sig trädgårdsskötsel via försök och misstag. Den omfattande nyttoträdgården har grundats på många upphöjda odlingslådor. De garanterar en riklig och ren skörd. Också vinrankan trivs i trädgården. Hannele värnar extra om de ståtliga fuchsiorna på stam som förvaras under vintern inomhus. De bildar en fantastisk, färgstark teater där de på sommaren placeras på uthusets trappa.