Engströms trädgård

Karttuhuoneenkatu 3 / Klapphusgatan 3 Elise Engström ja Sakari Tola

Huvudbyggnaden har uppförts mellan 1745-1800. Redan på 1780-talet odlade fru Linda Elfving marken som kallades plantagen. År 1891 kom Engströms trädgårdssläkt till Lovisa. På plantagen grundades en handelsträdgård.  Vattnet togs från dammen. Verksamheten pågick i tre generationer och lades ner i början på 1970-talet. Under 40 års tid övertogs åkrarna av hägg- och andra buskar. Plantagen har sedermera röjts av den fjärde generationen och liknar nu en engelsk park.

Plantförsäljning

I Engströms trädgård säljs fina plantor 5.7 samt 2.8 kl. 12 -15 till förmån för barnhemmet Corazón Grande i Bolivia som lovisabördiga Siw Broman har grundat. Plantorna kommer från barnhemmets faddrars egna trädgårdar och intäkterna går oavkortade till barnhemmet.

Engströmin talo rakennettiin 1745-1800. Rouva Linda Elfving viljeli jo 1780-luvulla tonttia, jota tuolloin kutsuttiin plantaasiksi. Vuonna 1891 Engströmin puutarhasuku saapui Loviisaan ja perusti plantaasille kauppapuutarhan. Kasteluvesi saatiin tonttia rajaavasta lammesta. Toiminta jatkui kolmen sukupolven ajan ja päättyi 1970-luvun alussa. 40 vuotta pellot saivat kasvaa umpeen. Neljäs sukupolvi on pikkuhiljaa raivannut pusikkoja, ja laaja tontti muistuttaa nyt englantilaista puistoa.

Taimimyynti

Boliviassa sijaitsevan, loviisalaisen Siw Bromanin perustaman lastenkoti Corazón Granden hyväksi myydään taimia Engströmin puutarhassa 5.7. sekä 2.8. klo 12-15. Hyväkuntoiset taimet tulevat lastenkodin tukijoiden omista puutarhoista. Tuotto menee lyhentämättömänä lastenkodin hyväksi.

Trädgårdens karta