Engströms trädgård

Karttuhuoneenkatu 3 / Klapphusgatan 3 * Elise Engström ja Sakari Tola

Huvudbyggnaden har uppförts mellan 1745-1800. Redan på 1780-talet odlade fru Linda Elfving marken som kallades plantagen. År 1891 kom Engströms trädgårdssläkt till Lovisa. På plantagen grundades en handelsträdgård.  Vattnet togs från dammen. Verksamheten pågick i tre generationer och lades ner i början på 1970-talet. Under 40 års tid övertogs åkrarna av hägg- och andra buskar. Plantagen har sedermera röjts av den fjärde generationen och liknar nu en engelsk park.

Engströmin talo on rakennettu 1745-1800. Rouva Linda Elfving viljeli jo 1780-luvulla tonttia, jota tuolloin kutsuttiin plantaasiksi. Vuonna 1891 Engströmin puutarhasuku saapui Loviisaan ja perusti plantaasille kauppapuutarhan. Kasteluvesi saatiin tonttia rajaavasta lammesta. Toiminta jatkui kolmen sukupolven ajan ja päättyi 1970-luvun alussa. 40 vuotta pellot saivat kasvaa umpeen. Neljäs sukupolvi on pikkuhiljaa raivannut pusikkoja, ja laaja tontti muistuttaa nyt englantilaista puistoa.

Trädgårdens karta – Puutarhan kartta