Omenapuukujanne / Äppelträdsallé

Puistokatu 2, Komendantinpuisto / Parkgatan 2, Kommendantsparken

Komendantinpuistossa Loviisan kaupungin museon takana on uusi, kesäkuussa 2020 istutettu omenapuukujanne. Kaikki 20 puuta ovat eri lajikkeita vanhoista omenapuista Itä-Uudeltamaalta ja edustavat seudun vihreää kulttuuriperintöä. Jaloversot on vartettu Antonovka-perusrunkoon. Kujanteen eteläpäässä on kesälajikkeita, keskellä syyslajikkeita ja pohjoisessa talvilajikkeita. Biologi ja pomologi Gun-Britt Husberg Lapinjärveltä on varttanut ja kasvattanut puut ja lahjoittanut ne kaupungille. Puut tulevat kasvamaan isoiksi.

Myös Komendantin puutarha sai kahdeksan uutta omenapuuta, jotka on vartettu Loviisan ruotsinkielisen kansalaisopiston vanhoista omenapuista sekä Itä-Uudellamaalla ennen vanhaan yleisistä lajikkeista.

I Kommendantsparken bakom Lovisa stads museum finns en ny, i juni 2020 planterad äppelträdsallé som består av 20 äppelträd av olika sorter. Alla träd är förökade med ympris från gamla äppelträd i Östra Nyland och representerar traktens gröna kulturarv. Längst i söder i allén står sommaräpplena, i mitten höstäpplena och i norr vinteräpplena. Träden har ympats, drivits upp och donerats till staden av biologen och pomologen Gun-Britt Husberg från Lappträsk. Träden är ympade på grundstammar av sorten Antonovka och blir stora träd.

Också Kommendantens trädgård fick åtta nya äppelträd som har ympats från gamla äppelträd som växer på Medborgarinstitutets gård i Lovisa samt andra gamla sorter som förut var allmänna i trädgårdarna i Östra Nyland.