Taimitori – Plantförsäljning

Loviisan torilla lauantaina 21.5. ja 10.9. klo 10-13 – Lovisa torg lördag 21.5 och 10.9 kl. 10-13

Tule tekemään taimilöytöjä yhdistyksen taimimyyntiin Loviisan torille! Yhdistyksen jäsenet myyvät omissa puutarhoissaan kasvattamiaan ensiluokkaisia taimia, jotka ovat sopeutuneet oloihimme ja jotka lähtevät sen vuoksi hyvään kasvuun.

Yhdistyksen jäsen: Tervetuloa myymään kasvattamiasi taimia tai kasvien siemeniä taimitorille! Yhdistys tarjoaa toripaikan, sinun tarvitsee vain tulla tuotteinesi paikalle ja huolehtia niiden myynnistä. Ilmoittautumista ei tarvita.

Kom och fynda plantor på Lovisa torg! Föreningens medlemmar säljer från sina egna trädgårdar plantor som är anpassade till våra förhållanden och börjar växa fint.

Föreningens medlem: Du är välkommen att sälja självodlade plantor och frön på planttorget. Föreningen står för torgplatsen, du behöver bara komma med dina produkter till platsen och sköta om försäljningen. Du behöver inte anmäla dig på förhand.