Garduelis

Garnisoninkatu 1 / Garnisonsgatan 1 * Eija Temmes-Silvonen ja Simo Silvonen

Gardueliksen 700 neliömetrin puutarhassa suunnitteluun ja toteutukseen suhtaudutaan rennosti. Tavoitteena on monipuolisuus ja lajirunsaus, koristekasvit pääosassa mutta hyötytarhakin kehitteillä. Ohikulkijoiden katseilta kätkeytyvässä puutarhassa on menneen ajan lumoa. Puutarhaa hoidetaan sovussa siellä asustavan monimuotoisen eliöstön kanssa.

Eijan ja Simon noin 700 neliön puutarha Garduelis sai nimensä kirjoitusvirheestä. Alun perin puutarhan nimi piti olla Carduelis, mutta kun nimi oli jo painettu papereihin Gardueliksena, se sai pysyä sellaisenaan. Tässä muodossaan nimi viittaa paitsi Carduelis-sukuisiin lintuihin, myös talon sijaintiin Garnisonin kaupunginosassa – ja siihen, että se on Garden!

Gardueliksessa pyritään monipuolisuuteen ja monilajisuuteen. Koristekasvit ovat tähän asti olleet pääroolissa, mutta hyötytarhakin on kehitteillä. Eija ja Simo sallivat luonnonkasvien rehottaa kohtalaisen vapaasti puutarhakasvien joukossa. Muutenkin puutarhaa hoidetaan sopuisassa vuorovaikutuksessa koko sen monimuotoisen eliöstön kanssa, joka suureksi osaksi jo oli asettunut pihalle kauan ennen Eijaa ja Simoa. Eija ja Simo suhtautuvat suunnitteluun ja haaveisiin rennosti, sillä niiden toteutuminenhan on vain pieneltä osalta puutarhurin päätettävissä.

Puutarha on parhaimmillaan huhti-toukokuusta loka–marraskuulle. Kiinnostava prosessi etenee ja koko ajan tapahtuu.

Puutarhurin omin sanoin: ”Elämä on ihmeellistä!” Garduelis on loistava paikka nauttia elämän ihmeellisyydestä ja unelmien toteuttamisesta ja toteutumisesta. Ohikulkijoiden katseilta kätkeytyvässä puutarhassa on aistittavissa menneen ajan lumo ja Eijan ja Simon puutarha on viihtyisä, rauhaisa ja salaperäinenkin.

I Garduelis 700 kvadratmeter stora trädgård förhåller sig ägarna avslappnade till planeringsarbetet. Målet är en mångsidig trädgård med olika arter där prydnadsväxterna har huvudrollen och nyttoväxterna håller på att utvecklas. Trädgården ligger skyddad för insyn av förbipasserande och den har en gammaldags charm. Trädgården sköts i samklang med allt levande som bor där.

Trädgården fick sitt namn på grund av ett stavfel. Från första början var det meningen att trädgården skulle heta Carduelis, men då namnet hade tryckts på papper blev det Garduelis och så fick det förbli. I denna form refererar namnet dels till fågelsläktet Carduelis, dels till husets läge i stadsdelen Garnison, och även till att det är frågan om en Garden!

I Garduelis strävar ägarna till mångsidighet och också till att ha många olika arter av växter. Hittills har prydnadsväxterna haft huvudrollen, men även nyttoväxter planeras. Eija och Simo låter de vilda naturväxterna frodas rätt fritt bland andra växter. Även annars sköts trädgården så att det sker i samklang med alla levande varelser som funnits där redan innan Eija och Simo flyttade till gården. Paret tar det lugnt då det gäller planering och drömmar, eftersom förverkligandet av dem bara till en viss del går att styra.

Trädgården är som vackrast från april och maj till oktober–november. En intressant process framskrider och det händer hela tiden något.

Med ägarnas egna ord sagt: ”Livet är förunderligt!” Garduelis är en fantastisk plats där vi kan njuta av livets under och av att se drömmar förverkligas. Trädgården som ligger undanskymd för förbipasserande personers blickars har en gammaldags charm. Eijas och Simos trädgård är trivsam, lugn och även lite gåtfull.