Garduelis

UUSI KOHDE / NY I ÅR

Garnisoninkatu 1 / Garnisonsgatan 1 * Eija Temmes

Avoinna vain 20.6. Ohikulkijoiden katseilta kätkeytyvässä puutarhassa on aistittavissa menneen ajan lumo.

Garduelis on luontoa ja kulttuuria, monilajinen eliöyhteisö ja yksityinen piilosoppi, rakennusten ja aitojen rajaama pihapuutarha. Puineen, pensaineen, perennapenkkeineen ja nurmiaukioineen sekä istutusten ja kivipurojen lomassa viihtyvine luonnonkasveineen se tarjoaa pesä-, ruokailu-, suoja- ja levähdyspaikan monelle.

Öppet endast 20.6  Lustgård som gömmer sig för blickar och förmedlar den förflutna tidens charm.

Garduelis är en sammansättning av natur och kultur, ett livssamhälle för många arter och individer samt ett privat gömställe för sina ägare. Den med gamla byggnader och staket omgärdade gården formas av olika delar och rum med varierande formationer och planteringar. Mellan träd, buskar och bäckar av sten växer perenner och vilda växter som bjuder på skyddade platser för många levande varelser att äta, vila sig och bygga bo.