Villa Kvitteni

UUSI KOHDE / NY I ÅR

Kukkumäentie 21 / Kuckubacksvägen 21 * Tapani Kärkkäinen

Villa Kvitteni on Viirilän kylän etelälaidalla, pienellä omakotialueella sijaitseva vanha torppa, jonka puutarhaa on vuodesta 2004 rakentanut kirjallisuuden suomentaja. Kvitteninkeltaisen talon pihassa kasvaa cottage gardenin hengessä vanhanajan perennoja, ruusuja, rodoja ja hyötykasveja sekä omenoita, kirsikoita ja luumuja. Noin 1500 neliön puutarha koostuu useista ”huoneista”, joista jokaisessa on oma tunnelmansa. Talon takana levittäytyvälle kuivahkolle mäntykankaalle on rakentumassa metsäpuutarha, ja sen edessä on kivikkotarha.

Villa Kvitteni är ett gammalt torp beläget på ett litet egnahemshusområde i södra delen av byn Virböle. Torpets trädgård har sedan 2004 formats av en litteraturöversättare. I gården på det kvittengula huset växer gammaldags perenner, rosor och rhododendron i cottage garden stil. Dessutom växer här nyttoväxter samt äppel, körsbär och plommon. Den ca. 1500 kvadratmeter stora trädgården består av olika rum, av vilka alla har sin egen stämning. En skogsträdgård håller på att formas i den torra tallmon som breder ut sig bakom huset och framför den finns ett stenparti.

https://www.facebook.com/Villa-Kvitteni-101341728766204