Kerttulan taidepuutarha

UUSI KOHDE / NY I ÅR

Paavalinkyläntie 651 / Påvalsbyvägen 651 * Luru Hirva ja Masa Karhula

Avoinna vain 8.8. Puutarha rakentuu vanhasta perinnepuutarhasta, hyötypuutarhasta sekä viihtyisistä oleskelualueista. Taiteilijapariskunta on elävöittänyt monessa tasossa olevaa puutarhaa kuvanveisto- ja keramiikkatöillään. Hyötypuutarhan keskellä oleva lasihuone tarjoaa viihtyisän tilan myös oleskeluun.

Puutarhassa ovat olennaisena elementtinä luonnonkivistä tehdyt alueet, käytävät ja pengerrykset. Piha-alueen vanha ulkorakennus on saanut uuden ilmeen ja käyttötarkoituksen ja ”kesägalleriasta” voi löytää sopivaa taidetta omaan kotiin ja puutarhaan.
Instagram: @kerttulantaidepuutarha

Öppet endast 8.8. Trädgården byggs upp av en gammal traditionell trädgård, en köksträdgård och trevliga sittplatser. Trädgården som ligger i flera plan upplivas av konstnärsparets skulpturer och keramikarbeten. Orangeriet som är beläget mitt i köksträdgården fungerar även som en trevlig plats att vistas i.

En väsentlig del av trädgården är områden, gångar och terrasseringar som byggts av natursten. Den gamla uthusbyggnaden på gården har fått en ny anblick och ett nytt användningsändamål, och från ”sommargalleriet” kan du hitta konst som lämpar sig till hem och trädgård. Instagram: @kerttulantaidepuutarha