Rosenkulla

Horslökintie 243 / Horslöksvägen 243 * Elina Vuola

Rosenkullan melko isoa, vanhaa puutarhaa ympäröi sammaloitunut kiviaita. Pihalla viihtyvät vanhat omenapuut, marjapensaat ja perinneperennat. Villiintyneestä takapihasta on kiviä siirtelemällä tullut hyötytarha kasvihuoneineen. Suurimmat kivet ovat määränneet suunnittelun lähtökohdat, pienemmät ovat perennapenkkien reunuksissa tai koristeina.

Rosenkullan melko suurta puutarhaa hoitaa pääasiassa Elina. Tarvittaessa apuna ovat perhe ja ystävät. Yhden kädentaitoisen ystävän kanssa on rakennettu vanhoista heinäseipäistä peura-aita hyötypuutarhan ympärille.

Rosenkullan puutarha on ehkä jopa satavuotias. Vanhat omenapuut, marjapensaat ja perinneperennat viihtyvät pihaa ympäröivän sammaloituneen kiviaidan sisällä. Elinan kädenjälki näkyy erityisesti hyötytarhassa. Siellä valtavat vanhat kivet toimivat suunnittelun pohjana, pienempiä siirrettiin koneellisesti sopiviin paikkoihin ja villiintyneestä takapihasta tuli viihtyisä hyötytarha kasvihuoneineen.

Sieltä löytyy myös kävelypolku ja kivikko. Kiviä on puutarhassa muuallakin. Vanhat merenpohjan kivet on käytetty hyödyksi, pienimmät perennapenkkien reunuksissa ja suuremmat koristeina.

Puutarhurin omin sanoin: ”Vaalin menneiden sukupolvien työtä, mutta uudistan puutarhaa omien tarpeideni ja estetiikkani mukaan”. Tällä periaatteella Rosenkullasta on muotoutunut sammaloitunut kaunotar, jossa yhdistyvät hyöty ja huvi.

Den gamla och rätt stora trädgården Rosenkulla omgärdas av en mossbetäckt stenmur. I trädgården trivs gamla äppelträd, bärbuskar och traditionella perenner. Bakgården som förr var förvildad har blivit en nyttoträdgård med växthus efter att ägarna flyttat på flera stenar. De största stenarna har utgjort grunden för planeringen, de mindre har blivit kantstenar för perennerna eller prydnader.

Det är i huvudsak Elina som sköter Rosenkullas rätt stora trädgård. Behöver hon hjälp får hon den av familj och vänner. Tillsammans med en händig vän har hon låtit bygga ett staket av gamla störar från höstackar för att hålla hjortarna borta från nyttoträdgården.

Rosenkulla trädgård är kanske rentav hundra år gammal. Gamla äppelträd, bärbuskar och traditionsperenner trivs på gården som omgärdas av en mossbeklädd stenmur. Avtrycken av Elinas arbete syns bäst i nyttoträdgården. Där finns enorma stora stenar som utgör grunden för planeringen, de mindre flyttades maskinellt till lämpliga platser och bakgården förvandlades till en trivsam nyttoträdgård med ett växthus.

Där finns också en liten stig att vandra längs och stenpartier. Stenar finns också på andra platser i trädgården. Stenar från gammal havsbotten har återanvänts, de mindre som kantstenar för perennernas bänkar och de större som prydnader.

Med trädgårdsägarens egna ord sagt: ”Jag värnar om de tidigare generationernas arbete, men förnyar trädgården enligt mina behov och så att den passar mitt estetiska sinne”. Enligt dessa principer har Rosenkulla format sig till en mossbelagd skönhet, där nytta och nöje förenas.

Tutustu alueeseen/ Bekanta dig med området Isnäs – Sarvisalo