Villa Monto d’Oro

UUSI KOHDE / NY I ÅR

Kullantie 21 / Kullavägen 21 * Samuel Häkkinen ja Janika Iljama

Villa Monto d’Oron puutarha on ollut omistajillaan pari vuotta ja alkaa pikku hiljaa kehittyä heidän haaveidensa mukaiseksi. 4000 neliön suuruisena siellä on paljon vanhaa kasvillisuutta, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuden monenlaisille uusille suunnitelmille.

Samuel Häkkisen ja Janika Iljaman talon nimi kumartaa talon alkuperäisille isännille eli Monton suvulle, mutta viittaa myös uusien omistajien ihastuksen aiheisiin eli välimerellisiin huviloihin ja niiden puutarhakulttuuriin.

Puutarha on ollut aikaisemmin lähinnä hyötykäytössä: siellä on omena- ja kirsikkapuita, marjapensaita ja raparperia. Siellä on myös useita erilaisia vanhoja puita ja pihan keskellä suuri kivi. Puutarhasta aukeaa peltomaisema kahteen suuntaan. Parhaimmillaan puutarha on kesällä, mutta suuret puut ja peltomaisema miellyttävät silmää myös syksyisin ja talvella.

Puutarhaa hoitavat Samuel ja Janika yhdessä. Myös Samuelin äidillä Raija Häkkisellä on osansa siinä minkälaiseksi puutarha muodostuu. Omistajilleen palkitsevinta puutarhanhoidossa on pysähtyä viettämään joutilasta aikaa puutarhan rauhallisessa ja miellyttävässä tunnelmassa. Ja mikä on pysähtyessä, kun puutarha on ajaton, maalaisromanttinen ja nostalginen.

Puutarhurin omin sanoin: ”Perimmäisenä ajatuksena on luoda puutarhasta maaginen paikka joka tuntuu siltä kuin se olisi aina ollut siinä. Jotain joka uppoaa saumattomasti ympäröivään maisemaan, mutta tuntuu ainutlaatuiselta.”

Tulevaisuudessa on tarkoitus jatkaa puutarhan suunnittelua ja uudistamista. Lähivuosina puutarhasta saattaa löytyä pergola köynnöksineen, polkuja jotka johtavat puutarhan eri osioihin, kasvihuone, kivisiä penkkejä, veistoksia, kuvioituja mosaiikki- ja kivipintoja ja vesielementtejä.

Ägarna av Villa Monto d’Oro har haft hand om sin trädgård i ett par år och den börjar så småningom utvecklas enligt deras visioner. 4000 kvadratmeter stor innehåller trädgården en massa gammal vegetation, men den erbjuder också en möjlighet för många nya planer.

Namnet av Samuel Häkkinens och Janika Iljamas hus hedrar för husets ursprungliga ägare, släkten Monto. Men den syftar också till de nya ägarnas hänförelse för medelhavsvillor och deras trädgårdskultur.

Trädgården har tidigare varit främst en nyttoträdgård: där finns äppel- och körsbärsträd, bärbuskar och rabarber. Där finns även många olika gamla träd och en stor sten i mitten av trädgården. Trädgården vetter från två sidor mot åkerlandskap. Som bäst är trädgården under sommaren, men ögat vilar även under hösten och vintern på de stora träden och åkerlandskapet.

Trädgården sköts at Samuel och Janika tillsammans. Även Samuels mor Raija Häkkinen har haft sin andel i hur trädgården formas. För sina ägare är det mest belönande i trädgårdsskötseln att stanna upp och njuta av ledig tid i den lugna och sköna stämningen som råder i trädgården. Det låter sig lätt göras eftersom trädgården är tidlös, romantisk och nostalgisk.

Med ägarens egna ord sagt: ”Den främsta tanken är att skapa trädgården till en magisk plats som verkar ha funnits där alltid. Något som sammansmälter med det omgivande landskapet, men känns trots det som unikt.”

I framtiden är det meningen att fortsätta planerandet och förnyandet av trädgården. I de närmaste åren kommer det säkert att hittas en pergola med klätterväxter, stigar som leder till de olika delarna av trädgården, ett växthus, bänkar av sten, skulpturer, figursatta mosaik- och stenytor samt vattenelement.