Haravankylän hurahdus

UUSI KOHDE / NY I ÅR

Mikkolantie 14 / Mickosvägen 14 * Jaana Kapari

Vuosia varjossa muhinut idea toteutui, kun Jaana Kapari toteutti ajatuksensa avarasta maisemasta ja hurahti puutarhan hoitoon. Korkean kuusikon ympäröimästä lähes pimeästä pihasta tuli värikkäästi kukkiva keidas. Kukkaloistosta saa nyt nauttia keväästä pitkälle syksyyn.

Haravankylän hurahdus on kooltaan yli 2000 m2. Kun Jaana vuonna 2020 toteutti pihan avauksen valolle, maisema muuttui ja sen seurauksena hän hurahti kukkiin.

Ihana puutarha on täynnä värejä, perennoja, kesäkukkia, kasvimaata ja kaikkea. Koskaan ei voi tietää, mitä minäkin vuonna tulee lisää, mutta aina jotain uutta tapahtuu. Kukkapenkit ovat suuria ja niille on tupsahdellut nimiä: Pariisi, Madagaskar, Nebula, Rooma, Ikaalinen, Bollywood…

Jaanalle puutarha on erottamaton ja iso osa elämää. Se on myös latautumispaikka, jossa muu maailma ympäriltä katoaa nyppiessä ja puuhastellessa. ”Se on parhaimmillaan aina, koska se on värikäs, villi ja vapaa ja ihan vain koska se on puutarha.

Pääosin Jaana hoitaa puutarhaansa itse, mutta myös muuta väkeä vilisee pitkin kesää. Puutarha onkin avoin joka päivä ystäville. Tänne he saavat vapaasti tulla työntämään sormet multaan ja nauttimaan. Myös Jaanan lapset ja lapsenlapset ovat innostuneet pihan uudesta olotilasta. Nyt piha on täysin aurinkoinen, jopa paahteinen, mikä on ihanaa. Ja aina tuulee!.

Jaana sanoo, ettei voi tietää tulevaisuudessa puutarhastaan muuta varmaksi kuin että oletettavasti se rehottaa värikkäänä ja runsaana jatkossakin. Hän toivottaa kaikki tervetulleiksi puutarhaansa!

Ohjelmaa puutarhassa kaikkina tapahtumapäivinä:

Puutarhuri Anna Palasmaa kertoo puutarhan luomisesta yhdessä omistajan kanssa, keskustellaan kukista, ruukkukasvatuksesta ja daalioiden kasvatuksesta. Elokuussa sidotaan kimppuja kesän kukkaloistosta.

Avoinna myös pop up kahvila Nebula ja Hurahdus-puoti.

En idé som mognat åratal i skuggan förverkligades då Jaana Kapari förverkligade sin tanke om ett öppet landskap och hon blev intresserad av trädgård. En nästan helt mörk gård omringad av en hög grandunge blev en färggrant blommande oas. Nu kan man njuta av blomsterprakt från våren långt in på hösten.

Haravankylän hurahdus är över 2000m2 till sin storlek. När Jaana år 2020 öppnade gården för ljus, ändrades landskapet och till följd av detta blev hon helt betagen av blommor.

Den ljuvliga trädgården är fylld av färger, perenner, sommarblommor, grönsaksland och allt möjligt. Man vet aldrig vad som förökas olika år, men alltid händer det något nytt. Blombänkarna är stora och olika namn på dem har dykt upp: Paris, Madagaskar, Nebula, Rom, Ikalis, Bollywood…

För Jaana är trädgården en oskiljbar och stor del av livet. Den är också en plats där man kan ladda upp sig, en plats där den omkringliggande världen försvinner då man plockar och håller på. ”Den är alltid som bäst för att den är färggrann, vild och fri och bara för att den är en trädgård.”

Jaana sköter sin trädgård till största delen själv, men där kryllar även av annat folk sommaren lång. Trädgården är öppen för vänner alla dagar. Hit får de fritt komma och stoppa fingrarna i myllan och njuta. Även Jaanas barn och barnbarn har förivrat sig över gårdens nya form. Nu är gården solig, till och med gassande, vilket är härligt. Och det blåser alltid!

Jaana säger att hon inte med säkerhet vet annat om sin trädgårds framtid, än att den troligtvis frodas färggrant och ymnigt även i fortsättningen. Hon välkomnar alla till sin trädgård!

Program i trädgården:

Trädgårdsmästare Anna Palasmaa berättar om hur det är att skapa en trädgård tillsammans med ägaren samt diskuteras om blommor, krukodling och odling av dalior. I augusti binds även blombuketter.

Pop up café Nebula och Hurahdus -butiken är öppna.