ARVOMETSÄ VAI EUROPINO? METSÄAIHEINEN ILTAPUHDE tiistaina 23.4.2024

klo 16.30
Maastoretki Harmaakallion kuntopolun vaiheilla
sijaitseville taajamametsäkuvioille.
Kokoontuminen kuntopolun parkkipaikalla.


Kai Lindqvist kertoo vajaan tunnin kävelyn aikana Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan päättämistä toimenpiteistä, niiden perusteista ja tekotavoista. Hänen kanssaan voi keskustella myös muista
metsässä esiin tulevista asioista.

klo 17.30 – 18.00
Kahvi/teetauko Johtajantie 12:ssa, ovi C, kokoustila 2

klo 18.00 – 20.00
Metsäaiheisia alustuksia ja keskustelua. Paikka sama kuin edellä.
Alustajat:

Liisa Toopakka, monimuotoisuusasiantuntija
Miksi luonto on huomioitava metsien käsittelyssä? Miten se tehdään?
Mitä EU edellyttää Suomen metsänhoidolta?


Ilkka Ronkainen, VTM Metsä terveyden ja luovuuden lähteenä

Tommi Laakkonen, metsätalousinsinööri
Porvoon metsien mahdollisuudet ja metsiin kohdistuvia tavoitteita ja toiveita

Kai Lindqvist, metsätalousosaaja
Harmaakallion alueelle suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteet

Tervetuloa!
Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike ry
Loviisan Puutarhayhdistys ry