Muita puutarhoja – Andra trädgårdar

Yksityisiä puutarhoja, joilla on eri aukioloajat kuin tapahtuman puutarhoilla sekä muita lähialueiden puutarhakohteita.

Privata trädgårdar som har andra öppethållningstider än de trädgårdar som är med i evenemanget samt övriga besöksträdgårdar i närområdet.

Villa Ilenna

Virtuaaliesittely/ Virtuell rundtur Anneli Sjöholm OBS! Avvikande från tidigare information […]

Hemstrand

Svenäsintie 18 / Svenäsvägen 18 Nan Nyman Öppen endast 5.7. […]