Tapahtuma 2021 – Evenemanget 2021

Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo – tähän ikiaikaiseen viisauteen perustuu myös Loviisan Puutarhayhdistyksen jäsenten ja muiden loviisalaisten halu avata puutarhojensa portit yleisölle vuosi toisensa jälkeen. Loviisan avoimet puutarhat –tapahtuma järjestetään tänä vuonna jo viidennentoista kerran.

Kesällä 2020 saimme vastaanottaa ennennäkemättömän runsaan vierailijajoukon puutarhoissamme. Näinä aikoina, jolloin koronavirus varjostaa elämäämme, puutarhat tarjoavat kipeästi kaipaamamme henkireiän. Ulkoilmassa puuhailu ja käsin tekeminen rauhoittavat mieltämme ja tuntemaamme epävarmuutta.

Loviisan hurmaavat kotipuutarhat ovat omiaan nostamaan mielialaamme ja antavat oivan mahdollisuuden mielipiteitten vaihtoon muitten puutarhaintoilijoiden kanssa. Avoinna olevat puutarhat eivät halua ylpeillä erinomaisuudellaan, vaan kertovat omistajiensa rakkaudesta kasveihin ja heidän halustaan omalta osaltaan lisätä luonnon monimuotoisuutta. Joissakin puutarhoissa on tarjolla myös kahvila tai ehkä taidenäyttely sekä mahdollisuus ostaa taimia tai muuta puutarhaan ja sisustukseen liittyvää rekvisiittaa.

Siis myös kesällä 2021, kaikki ideoita ja inspiraatiota hakevat tai muuten vain puutarhatunnelmia kaipaavat – tervetuloa tutustumaan Loviisan avoimiin puutarhoihin!

Loviisan keskustassa ja ympäristössä puutarhat pitävät porttinsa avoinna sunnuntaina 30.5., 20.6. ja 8.8. klo 10–17.

Sunnuntaina 20.6. on myös valtakunnallinen Avoimet Puutarhat -tapahtuma, jolloin avoimia puutarhoja on ympäri Suomen.

Tapahtumaamme kuuluu taimitori lauantaina 22.5. ja 11.9. klo 10–13 Loviisan torilla.

Lisäksi tarjoamme yleisölle maksuttoman luennon jokaisena avoimena puutarhapäivänä. Aiheina ovat omenanviljelyn historia ja vanhat omenalajikkeet, rikkaruohojen ja puutarhakasvien käyttö lääkekasveina sekä permakulttuuriviljelmän perustaminen.

Sivuston kuvista suurimman osan on ottanut valokuvaaja Eeva Kangas, muut kuvat ovat puutarhojen omistajien ottamia.

Loviisan avoimet puutarhat -tapahtuman historia

Loviisan avoimet puutarhat sai alkunsa vuonna 2006, kun puutarhaharrastaja Vesa Leivo kokosi yhteen ryhmän muita harrastajia ja he järjestivät Avoimet Puutarhat -tapahtuman.

Vuosituhannen alussa Loviisan Puutarhayhdistys oli toiminut säästöliekillä. Vuonna 2011 päätettiin ottaa yhteyttä Loviisan Avoimiin Puutarhoihin tarkoituksena yhdistää voimat ja yhdessä ylläpitää ja kehittää kaupungin puutarhakulttuuria. Niinpä molemmilla tahoilla oltiinkin tyytyväisiä yhteistyön syntymiseen.

Puutarhayhdistyksen hallitukseen valittiin kolme jäsentä Avoimet Puutarhat -työryhmästä. Työryhmä jatkoi toimintaansa yhdistyksen osana. Nykyään yhdistyksen hallitus nimeää vuosittain yhdistyksen jäsenten joukosta työryhmän, joka toteuttaa Loviisan avoimet puutarhat -tapahtuman.

Kuriositeettina voidaan mainita, että vuonna 2012 järjestettiin Pohjoismaissa ensimmäistä kertaa avointen puutarhojen tapahtuma Bonga Trädgårdar. Kun vuonna 2013 tapahtuma järjestettiin toisen kerran, oli eri maissa auki yhteensä 480 puutarhaa ja niistä 14 Loviisassa! Vuonna 2012 myös Puutarhaliitto alkoi yhdessä Trädgårdsförbundetin kanssa järjestää Avoimet Puutarhat –tapahtumaa, mutta meidän tapahtumamme on siis huomattavasti vanhempi.

Kauniiden puutarhojen ihastelun lisäksi on myös pedagoginen näkökulma ollut meille alusta asti tärkeä ja yleisölle maksuttomat luennot ovat kuuluneet ohjelmaan. Vuosien varrella on asiantuntijoiden esityksissä käsitelty jo lähes kaikkia tärkeitä puutarhakulttuurin osa-alueita ja ajankohtaisia aiheita. Myös yhdistyksen omat ”gurut” ovat tuoneet oman panoksensa luentolistaan.

Nykyään Loviisan avoimet puutarhat -tapahtumassa on vuosittain mukana 15–20 puutarhaa. Kävijöiden määräksi arvioimme useita tuhansia. 

Delad glädje är dubbel glädje – på denna urgamla visdom grundar sig också Lovisa Trädgårdsförenings medlemmars och andra Lovisabors vilja att öppna portarna till sina trädgårdar år efter år. Evenemanget Öppna trädgårdar i Lovisa ordnas i år redan för femtonde gången.

Sommaren 2020 fick vi ta emot ett rekordantal gäster i våra trädgårdar. Dessa tider, då coronaviruset lägger en skugga över våra liv, erbjuder trädgårdarna ett efterlängtat andningshål. Utomhussysslor och jobb med händerna lugnar vår oro och våra sinnen.

De bedårande trädgårdarna i Lovisa är som gjorda för att höja vår sinnesstämning och de ger en bra möjlighet att utbyta tankar med andra trädgårdsentusiaster. De öppna trädgårdarna vill inte skryta med sin förträfflighet utan de berättar om sina ägares kärlek för växter och om deras vilja att för sin del bidra till naturens mångfald. En del trädgårdar har också café eller eventuellt en konstutställning och det finns möjlighet att köpa plantor och annan rekvisita som anknyter till trädgårdar och inredning.

Alltså också sommaren 2021, alla som söker idéer och inspiration eller bara vill uppleva trädgårdsstämningar – välkomna till öppna trädgårdar i Lovisa!

I Lovisa centrum och runt omkring i bygden håller trädgårdarna sina portar öppna söndag 30.5, 20.6 och 8.8 kl. 10–17. Söndagen den 20.6 är samtidigt den riksomfattande Öppna Trädgårdsdagen då trädgårdar runt om i Finland är öppna.

Inom evenemanget ordnar vi också plantförsäljning på Lovisa torg lördagen den 22.5 och 11.9 kl. 10–13.

Därtill ordnar vi för allmänheten en kostnadsfri föreläsning under var och en av de öppna trädgårdsdagarna. Ämnen för föreläsningarna är äppelodlingens historia och gamla äppelsorter, användning av ogräs och trädgårdsväxter som läkeväxter och grundande av en odling enligt permakulturens principer.

De flesta foton på webbplatsen har tagits av fotograf Eeva Kangas, de övriga av trädgårdarnas ägare. 

Evenemangets Öppna trädgårdar i Lovisa historia

Öppna trädgårdar i Lovisa fick sin början år 2006 då hobbyträdgårdsodlaren Vesa Leivo samlade ihop en grupp entusiaster och de ordnade evenemanget Öppna Trädgårdar.

I början av årtusendet var verksamheten inom Lovisa Trädgårdsförening på sparlåga och år 2011 beslöt man kontakta Lovisa Öppna Trädgårdar. Syftet var att slå ihop krafterna och tillsammans upprätthålla och utveckla trädgårdskulturen i Lovisa. På båda hållen var man nöjd över att ett samarbete föddes.

Till Trädgårdsföreningens styrelse valdes tre medlemmar från öppna trädgårdarnas arbetsgrupp och arbetsgruppen fortsatte sin verksamhet som en del av föreningen. Nuförtiden utser föreningens styrelse årligen en arbetsgrupp bland föreningens medlemmar som verkställer Öppna trädgårdar i Lovisa -evenemanget.

Som kuriositet kan nämnas att år 2012 hölls i Norden för första gången Bonga Trädgårdar, ett evenemang för öppna trädgårdar. När evenemanget ordnades för andra gången år 2013 fanns det i de olika länderna sammanlagt 480 trädgårdar öppna och av dem fanns 14 i Lovisa! År 2012 inledde också Puutarhaliitto i samarbete med Trädgårdsförbundet ordnandet av evenemanget Öppna Trädgårdar men vårt evenemang är alltså betydligt äldre.

Förutom att man kan komma och beundra vackra trädgårdar har vi från första början bjudit på pedagogiskt innehåll i form av för allmänheten kostnadsfria föreläsningar. Man kan gått säga att sakkunniga experter har under årens lopp behandlat så gott som alla viktiga delområden och aktuella strömningar inom trädgårdskultur. Också föreningens egna ”gurur” har bidragit till föredragslistan.

Nuförtiden är 15–20 trädgårdar öppna inom evenemanget Öppna trädgårdar i Lovisa. Vi uppskattar besökarantalet till flera tusen.