Tapahtuma 2024 – Evenemanget 2024

Puutarha herättää aistisi

Tänä vuonna virittäydymme Loviisassa Puutarhaliiton vuoden teeman mukaisesti aistimaan puutarhaa, sen tuoksuja, värejä ja ääniä. Puutarha on kaikkien aistien juhlaa: innostava tunne, kun kädet ovat mullassa ja riemukas näky, kun perhonen laskeutuu kukalle, karhunlaukan kirpeä maku, värien, muotojen ja vivahteiden moninaisuus sekä tuulen, veden ja lintujen soitto – joissain puutarhoissa kenties musiikkiakin.

Tapahtumassamme vierailijoiden aistit herättää tänä vuonna 14 puutarhaa. Kokonaan uusia puutarhoja ovat ”Haravankylän hurahdus” ja ”Rakkauden puutarha”. Puutarhaelämyksiä voi kokea myös keskustan ulkopuolella Sarvisalossa, Pernajassa ja Skinnarbyssä, ns. maaseutupuutarhoissa.

Puutarhoissa myös tapahtuu: voi olla musiikkiesityksiä, työnäytöksiä ja työpajoja. Joissakin puutarhoissa on kahvila tai taidenäyttely tai mahdollisuus ostaa taimia tai muuta puutarhaan ja sisustukseen liittyvää. Katso oheisohjelmat puutarhoissa tästä.

Puutarhat ovat avoinna ensimmäisen kerran sunnuntaina 16.6. ja toisen kerran viikonloppuna  3.–4.8., jolloin myös pitkämatkalaisilla on mahdollisuus ehtiä moneen puutarhaan. Aukioloaika on klo 12–17.

Lämpimästi tervetuloa Loviisaan!

Valokuvat verkkosivuillamme ovat ottaneet valokuvaaja Eeva Kangas sekä puutarhojen omistajat.

Ravintoloita ja kahviloita Loviisassa löydät verkkosivuilta www.loviisa.fi/ihanaloviisa/ruokaile/.

Loviisan avoimet puutarhat -tapahtuman historia

Loviisan avoimet puutarhat sai alkunsa vuonna 2006, kun puutarhaharrastaja Vesa Leivo kokosi yhteen ryhmän muita harrastajia ja he järjestivät Avoimet Puutarhat -tapahtuman.

Vuosituhannen alussa Loviisan Puutarhayhdistys oli toiminut säästöliekillä. Vuonna 2011 päätettiin ottaa yhteyttä Loviisan Avoimiin Puutarhoihin tarkoituksena yhdistää voimat ja yhdessä ylläpitää ja kehittää kaupungin puutarhakulttuuria. Niinpä molemmilla tahoilla oltiinkin tyytyväisiä yhteistyön syntymiseen.

Puutarhayhdistyksen hallitukseen valittiin kolme jäsentä Avoimet Puutarhat -työryhmästä. Työryhmä jatkoi toimintaansa yhdistyksen osana. Nykyään yhdistyksen hallitus nimeää vuosittain yhdistyksen jäsenten joukosta työryhmän, joka toteuttaa Loviisan avoimet puutarhat -tapahtuman.

Kuriositeettina voidaan mainita, että vuonna 2012 järjestettiin Pohjoismaissa ensimmäistä kertaa avointen puutarhojen tapahtuma Bonga Trädgårdar. Kun vuonna 2013 tapahtuma järjestettiin toisen kerran, oli eri maissa auki yhteensä 480 puutarhaa ja niistä 14 Loviisassa! Vuonna 2012 myös Puutarhaliitto alkoi yhdessä Trädgårdsförbundetin kanssa järjestää Avoimet Puutarhat -tapahtumaa, mutta meidän tapahtumamme on siis huomattavasti vanhempi.

Kauniiden puutarhojen ihastelun lisäksi on myös pedagoginen näkökulma ollut meille alusta asti tärkeä ja yleisölle maksuttomat luennot ovat kuuluneet ohjelmaan. Vuosien varrella on asiantuntijoiden esityksissä käsitelty jo lähes kaikkia tärkeitä puutarhakulttuurin osa-alueita ja ajankohtaisia aiheita. Myös yhdistyksen omat ”gurut” ovat tuoneet oman panoksensa luentolistaan.

Nykyään Loviisan avoimet puutarhat -tapahtumassa on vuosittain noin 20 puutarhaa avoinna. Kävijöiden määräksi arvioimme useita tuhansia. Pandemiatilanne on ollut haasteellinen myös meidän tapahtumamme järjestämiselle. Se on kuitenkin ulkoilmatapahtuma ja siten olemme voineet pitäytyä suunnitelmissa kaikkea valtakunnallista ja paikallista ohjeistusta noudattaen. Ainoastaan vuoden 2020 tapahtuman ensimmäinen avoin puutarhapäivä kesäkuussa peruttiin.

Evenemanget 2024

Trädgården väcker dina sinnen

I år aktiverar vi våra sinnen i Lovisa enligt Trädgårdsförbundets tema att förnimma trädgårdens dofter, färger och ljud. Trädgården är alla sinnenas fest: den inspirerande känslan när man har händerna i myllan och den fröjdefulla synen när fjärilen landar på blomman, ramslökens kärva smak, rikedomen av färger, former och nyanser samt vindens, vattnets och fåglarnas spel – eventuellt även musik i några trädgårdar.

Besökarnas sinnen väcks i år i vårt evenemangs 14 trädgårdar. Helt nya trädgårdar är ”Haravankylän hurahdus” i Räfsby och ”Rakkauden puutarha” i Liljendal som är en av de så kallade lantortsträdgårdarna. Ytterom centrum finns även trädgårdar i Sarvsalö, Pernå och Skinnarby.

Det kan även förekomma musikuppträdanden, arbetsuppvisningar och arbetspass i trädgårdarna. I några trädgårdar har man kafé eller konstutställning eller möjlighet att köpa plantor eller andra produkter relaterade till trädgård eller inredning. Se program i trädgårdarna här.

Trädgårdarna är öppna första gången söndag 16.6 och andra gången veckoslutet 3 – 4.8, då också långvägagästerna har möjlighet att hinna besöka många trädgårdar. Trädgårdarna är öppna kl. 12 – 17.

Varmt välkommen till Lovisa!

De flesta foton på webbplatsen har tagits av fotograf Eeva Kangas, de övriga av trädgårdarnas ägare. 

Restauranger och kafeér i Lovisa, se webbplatsen www.loviisa.fi/ihanaloviisa/sv/mat/

Lovisa öppna trädgårdar -evenemangets historia

Öppna trädgårdar i Lovisa fick sin början år 2006 då hobbyträdgårdsodlaren Vesa Leivo samlade ihop en grupp entusiaster och de ordnade evenemanget Öppna Trädgårdar.

I början av årtusendet var verksamheten inom Lovisa Trädgårdsförening på sparlåga och år 2011 beslöt man kontakta Lovisa Öppna Trädgårdar. Syftet var att slå ihop krafterna och tillsammans upprätthålla och utveckla trädgårdskulturen i Lovisa. På båda hållen var man nöjd över att ett samarbete föddes.

Till Trädgårdsföreningens styrelse valdes tre medlemmar från öppna trädgårdarnas arbetsgrupp och arbetsgruppen fortsatte sin verksamhet som en del av föreningen. Nuförtiden utser föreningens styrelse årligen en arbetsgrupp bland föreningens medlemmar som verkställer Öppna trädgårdar i Lovisa -evenemanget.  

Som kuriositet kan nämnas att år 2012 hölls i Norden för första gången Bonga Trädgårdar, ett evenemang för öppna trädgårdar. När evenemanget ordnades för andra gången år 2013 fanns det i de olika länderna sammanlagt 480 trädgårdar öppna och av dem fanns 14 i Lovisa! År 2012 inledde också Puutarhaliitto i samarbete med Trädgårdsförbundet ordnandet av evenemanget Öppna Trädgårdar men vårt evenemang är alltså betydligt äldre.

Förutom att man kan komma och beundra vackra trädgårdar har vi från första början bjudit på pedagogiskt innehåll i form av för allmänheten kostnadsfria föreläsningar. Man kan gått säga att sakkunniga experter har under årens lopp behandlat så gott som alla viktiga delområden och aktuella strömningar inom trädgårdskultur. Också föreningens egna ”gurur” har bidragit till föredragslistan.

Nuförtiden är cirka 20 trädgårdar öppna inom evenemanget Lovisa öppna trädgårdar. Vi uppskattar besökarantalet till flera tusen. Pandemin har varit utmanande även för vårt evenemang. Det är till all tur ett utomhusevenemang och har kunnat ordnas planenligt med beaktande av alla nationella och lokala restriktioner. Endast den första öppna dagen i juni år 2020 blev vi tvungna att inhibera.