Loviisan Puutarhayhdistys ry – Lovisa Trädgårdsförening rf

Loviisan Puutarhayhdistys on yksi kaupungin vanhimmista yhdistyksistä, perustettu 1947. Kauppapuutarhurit O.L. Sirén ja O. Virtanen kutsuivat koolle ammattiveljiään ja muita puutarhasta innostuneita 15.9.1947, ja Loviisan Puutarhayhdistys perustettiin. Ajankohtaiset luennot yhdistyksen jäsenille ja yleisölle kuuluivat alusta asti yhdistyksen toimintaan, samoin retket puutarhakohteisiin ja messuille. Yhdistyksessä on 85 jäsentä. Jäsenmaksu on 15 euroa, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 10 euroa.

Yhdistyksen hallitus v. 2020

 • puheenjohtaja Gunilla Törnblom
 • varapuheenjohtaja Sisko Hallavainio
 • sihteeri Gunda Ingelin
 • rahastonhoitaja Tarja Tupamäki
 • Anna Palasmaa
 • Anneli Sjöholm
 • Markku Pulkkinen
 • Kristiina Lepänaho, hallituksen ulkopuolinen kokoussihteeri

Loviisan avoimet puutarhat -tapahtuma

Tapahtuma sai alkunsa vuonna 2006 muutaman puutarhan avatessa porttinsa. Nykyään tapahtuma on saavuttanut suuren suosion ja avoinna olevien puutarhojen määrä on noussut lähes kahteenkymmeneen.

Avoimien puutarhojen yhteydessä perinteisesti järjestettävät luennot käsittelevät tänä vuonna uutta aihetta syötävää metsäpuutarhaa ja lisäksi ne opettavat meille rakastettujen perennojen pionien ja leimukukkien viljelyä ja hoitoa sekä aina tärkeää pensaiden ja puiden oikeaoppista leikkausta. Luennot ovat maksuttomia.

Tänä vuonna yhdistys on uusinut verkkosivunsa. Toivottavasti ne tarjoavat kiinnostavaa tietoa sekä yhdistyksestä, sen toiminnasta että yhdistyksen päätapahtumasta, Loviisan avoimista puutarhoista. Yhdistys tekee retkiä ja matkoja, jotka ovat avoinna myös muille kuin yhdistyksen jäsenille. Tutustu ja ihastu!

Haluatko tutustua tarkemmin yhdistyksen historiaan?

Loviisan Puutarhayhdistys on ollut onnekas sen suhteen, että yhdistyksen sihteerit ovat olleet hyviä kirjoittajia ja kuvailleet pöytäkirjoissa hyvinkin tarkkaan yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallituksen mielestä olisi ollut sääli, jos pöytäkirjat olisivat jääneet vain protokollakirjojen mustien kansien väliin ja antoi tehtäväksi toimittaja Carita Liljendahlille kirjoittaa ne digitaaliseen muotoon. Syntyi kirjanen, joka antaa hyvän kuvan yhdistyksen toiminnasta sekä välähdyksiä tärkeistä ja myös hauskoista tapahtumista. Voit tilata sen yhdistykseltä sivuiltamme löytyvän yhteydenottolomakkeen avulla tai sähköpostitse info@loviisanpuutarhayhdistys.com . Kirjasen hinta on 5 €.

Lovisa Trädgårdsförening rf

Lovisa Trädgårdsförening är en av stadens äldsta föreningar, grundad år 1947. Trädgårdsmästarna O.L. Sirén och O. Virtanen sammankallade sina yrkesbröder och andra trädgårdsintresserade personer till ett möte 15.9.1947 och trädgårdsföreningen grundades. Aktuella föreläsningar för föreningens medlemmar och allmänheten hörde från första början till verksamheten, likaså utfärder till intressanta trädgårdar och mässor. Medlemsantalet i föreningen är 85 och medlemsavgiften 15 euro, studerande och pensionärär 10 euro.

Föreningens styrelse 2020

 • ordförande Gunilla Törnblom
 • viceordförande Sisko Hallavainio
 • sekreterare Gunda Ingelin
 • kassör Tarja Tupamäki
 • Anna Palasmaa
 • Anneli Sjöholm
 • Markku Pulkkinen
 • Kristiina Lepänaho, mötessekreterare utanför styrelsen

Evenemanget Öppna trädgårdar i Lovisa

Evenemanget startade år 2006 när några trädgårdar öppnade sina portar. Evenemanget har blivit allt populärare och de öppna trädgårdarnas antal har stigit till närmare tjugo.

I år behandlar de traditionellt i samband med Öppna trädgårdar anordnade föreläsningarna ett nytt ämne, ätbar skogsträdgård och därtill lär vi oss att odla och sköta favoritperennerna pioner och flox samt den alltid lika viktiga beskärningen av buskar och träd. Föreläsningarna är avgiftsfria.

I år har föreningen förnyat sina nätsidor. Vi hoppas de bjuder på relevant information om föreningen, dess verksamhet samt dess viktigaste evenemang, Öppna trädgårdar i Lovisa. Föreningen gör utfärder och resor som är öppna också för andra än föreningens medlemmar. Bekanta dig och bli förtjust!

Vill du veta mera om föreningens historia?

Lovisa Trädgårdsförening har haft turen att ha välskrivande sekreterare som med stor noggrannhet skrivit i protokollen om verksamheten i minsta detalj. Styrelsen tyckte att det skulle ha varit synd att skriverierna bara finns mellan de svarta pärmarna i protokollböckerna och lät redaktör Carita Liljendahl skriva protokollen i digital form. Det föddes en skrift som vill ge dig en inblick om vad verksamheten har bestått utav, glimtar av olika händelser, både viktiga och roliga. Du kan beställa den från föreningen via kontaktformuläret på våra nätsidor eller via e-post info@loviisanpuutarhayhdistys.com . Skriften kostar 5 €.