Loviisan Puutarhayhdistys ry – Lovisa Trädgårdsförening rf

Loviisan Puutarhayhdistys on yksi kaupungin vanhimmista yhdistyksistä, perustettu 1947. Kauppapuutarhurit O.L. Sirén ja O. Virtanen kutsuivat koolle ammattiveljiään ja muita puutarhasta innostuneita 15.9.1947, ja Loviisan Puutarhayhdistys perustettiin. Ajankohtaiset luennot yhdistyksen jäsenille ja yleisölle kuuluivat alusta asti yhdistyksen toimintaan, samoin retket puutarhakohteisiin ja messuille. Retket ja matkat ovat avoinna myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.

Yhdistyksen hallitus nimeää vuosittain yhdistyksen jäsenten joukosta työryhmän, joka toteuttaa Loviisan avoimet puutarhat -tapahtuman. Yhdistyksessä on 93 jäsentä. Jäsenmaksu on 15 euroa, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 10 euroa.

Yhdistykselle luotiin v. 2022 oma logo, jonka kuvio pohjautuu nimikkoruusuumme ’Loviisa’. Ruusuun voit tutustua tarkemmin tästä. Pikku kimalainen logossa symboloi ahkeria puutarhureitamme ja muistuttaa samalla näiden pörriäisten tärkeydestä puutarhojemme ja koko luonnon hyvinvoinnille.

Yhdistyksen hallitus v. 2022

 • puheenjohtaja Gunilla Törnblom
 • Kristiina Lepänaho
 • Tarja Tupamäki
 • Anneli Sjöholm
 • Tapani Kärkkäinen
 • Anna Palasmaa
 • Sisko Hallavainio
 • Minna Järvinen

Tule mukaan Loviisan Puutarhayhdistyksen toimintaan

Tervetuloa mukaan puutarhoista innostuneeseen joukkoomme! Voit liittyä yhdistyksemme jäseneksi maksamalla vuosijäsenmaksun 15 € tai 10 € (eläkeläiset ja opiskelijat) tilille Aktia FI05 4055 0012 1795 90, käytä viitenumeroa 2626. Lisää viestikenttään sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi yhteydenpitoamme varten.

Jos haluat puutarhasi mukaan Loviisan avoimiin puutarhoihin, ota meihin yhteyttä sähköpostilla info@loviisanpuutarhayhdistys.com tai verkkosivuiltamme löytyvällä yhteydenottolomakkeella. Otamme kiitollisina vastaan jokaisen jäsenemme tuen puutarhakulttuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Loviisan seudulla.

Haluatko tutustua tarkemmin yhdistyksen historiaan?

Loviisan Puutarhayhdistys on ollut onnekas sen suhteen, että yhdistyksen sihteerit ovat olleet hyviä kirjoittajia ja kuvailleet pöytäkirjoissa hyvinkin tarkkaan yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallituksen mielestä olisi ollut sääli, jos pöytäkirjat olisivat jääneet vain protokollakirjojen mustien kansien väliin ja antoi tehtäväksi toimittaja Carita Liljendahlille kirjoittaa ne digitaaliseen muotoon. Syntyi kirjanen, joka antaa hyvän kuvan yhdistyksen toiminnasta sekä välähdyksiä tärkeistä ja myös hauskoista tapahtumista. Voit tilata sen yhdistykseltä sivuiltamme löytyvän yhteydenottolomakkeen avulla tai sähköpostitse info@loviisanpuutarhayhdistys.com . Kirjasen hinta on 5 €.

Tiesitkö, että Loviisalla on myös nimikkokasveja? Lue lisää

Lovisa Trädgårdsförening rf

Lovisa Trädgårdsförening är en av stadens äldsta föreningar, grundad år 1947. Trädgårdsmästarna O.L. Sirén och O. Virtanen sammankallade sina yrkesbröder och andra trädgårdsintresserade personer till ett möte 15.9.1947 och trädgårdsföreningen grundades. Aktuella föreläsningar för föreningens medlemmar och allmänheten hörde från första början till verksamheten, likaså utfärder till intressanta trädgårdar och mässor.

Föreningens styrelse utser årligen en arbetsgrupp bland föreningens medlemmar som verkställer Öppna trädgårdar i Lovisa -evenemanget. Medlemsantalet i föreningen är 93 och medlemsavgiften 15 euro, studerande och pensionärär 10 euro.

För föreningen skapades år 2022 en egen logo vars mönster grundar sig på rosen som bär namnet ’Lovisa’. Man kan bekanta sig med rosen närmare här. Den lilla humlan i logon symboliserar våra flitiga trädgårdsskötare och påminner oss med detsamma om vikten av pollinerare för våra trädgårdars och hela naturens välbefinnande.

Föreningens styrelse 2021

 • ordförande Gunilla Törnblom
 • Kristiina Lepänaho
 • Tarja Tupamäki
 • Anneli Sjöholm
 • Tapani Kärkkäinen
 • Anna Palasmaa
 • Sisko Hallavainio
 • Minna Järvinen

Kom med att delta i Lovisa Trädgårdsförenings verksamhet!

Välkommen med i vår skara av trädgårdsentusiaster! Du kan ansluta dig som medlem i vår förening genom att betala årsmedlemsavgiften 15 € eller 10 € (pensionärer och studerande) på kontot Aktia FI05 4055 0012 1795 90, använd referens 2626Skriv i meddelandefältet din epost-adress och/eller ditt telefonnummer för att vi kan hålla kontakt med dig.

Om du vill delta med din trädgård i Öppna trädgårdar i Lovisa ta kontakt med oss via e-posten info@loviisanpuutarhayhdistys.com eller via kontaktformuläret som du hittar på vår webbplats. Vi tar tacksamt emot stödet av varje medlem i föreningen för att upprätthålla och utveckla trädgårdskulturen i Lovisanejden.

Vill du veta mera om föreningens historia?

Lovisa Trädgårdsförening har haft turen att ha välskrivande sekreterare som med stor noggrannhet skrivit i protokollen om verksamheten i minsta detalj. Styrelsen tyckte att det skulle ha varit synd att skriverierna bara finns mellan de svarta pärmarna i protokollböckerna och lät redaktör Carita Liljendahl skriva protokollen i digital form. Det föddes en skrift som vill ge dig en inblick om vad verksamheten har bestått utav, glimtar av olika händelser, både viktiga och roliga. Du kan beställa den från föreningen via kontaktformuläret om vår webbplats eller via e-post info@loviisanpuutarhayhdistys.com . Skriften kostar 5 €.

Visste du att det finns också växtsorter som bär namnet ’Lovisa’? Läs mera