Rhodolaakso ja Loviisanharjun näköalaportaat Harpot – Rhododalen och Klivås-utsiktstrapporna

Rhodolaakso sijaitsee Loviisanharjun ylärinteellä tuulimyllyn lähistöllä. Sinne on istutettu viime vuosina erilaisia alppiruusuja, atsaleoja, hortensioita sekä erikoisia pensas- ja puulajeja. Kasvit on valittu yhteistyössä Mustilan arboretumin kanssa, ja istutuksia jatketaan yhä. Kaikille kasveille on nimikyltit.

Istutuksia on myös lähellä sijaitsevien Harpot-näköalaportaiden suunnalla. Portaat sijaitsevat Mäkikujan ja Itäisen Harjutien välillä. Rappusia on jyrkässä rinteessä yhteensä 75, mutta levähdyspaikka niiden varrella helpottaa kiipeämistä.

Rhododalen finns på Kvarnåsens övre sluttning nära väderkvarnen. Dit har planterats under senare år olika sorters rhododendron, azaleor, hortensior samt rara sorter av buskar och träd. Växterna är valda i samarbete med Mustila arboretum och planteringen fortsätter. Alla växter har namnskyltar.

Planteringar finns också vid de närliggande Klivås-utsiktstrapporna. Trapporna finns mellan Backgränd och Östra Åsvägen. Trapporna i den branta sluttningen har 75 trappsteg men viloplatser längs med trapporna underlättar klättrandet.