Alppiruusulaakso ja Loviisanharjun näköalaportaat – Rhododendrondalen och konditionstrapporna

Syksyllä 2019 istutettiin Loviisanharjun ylärinteeseen tuulimyllyn lähistölle alppiruusuja ja muita kasveja osana kaupungin suunnitelmia parantaa harjun virkistyskäyttöä. Kasvit valittiin yhteistyössä Mustilan arboretumin kanssa, ja lisää kasveja istutettiin kesällä 2020. Kaupunki on laatinut uuden puistoalueen suunnitelmat, ja Mustilan dendrologi valitsee sopivat kasvit. Alppiruusulaakson läheisyydessä sijaitsevat uudet, upeat kuntoiluportaat Itäiseltä Harjutieltä Mäkikujalle Laivasillan suuntaan.

Som en del av Lovisa stads planer att förbättra Kvarnåsens rekreationsvärde planterades hösten 2019 rhododendron och andra växter nära väderkvarnen. Detta skedde i samarbete med Mustila arboretum, och ännu mera växter planterades sommaren 2020. Staden har gjort planerna för den nya parken och Mustilas dendrolog, som är specialist, väljer ut lämpliga växter. I närheten av rhododendronanläggningen finns de nya, fina konditionstrapporna som leder från Östra Åsvägen i riktning mot Skeppsbron.