Annemamman piha

Pernajantie 68 / Pernåvägen 68 * Anne Liljeqvist

Annen puutarha on vajaan hehtaarin laajuinen. Hiekkapolut ja suuret yhtenäiset kukkapenkit ovat sille ominaisia. Puutarha muuttuu jatkuvasti, kun kukkapenkkejä uudistetaan.

Annemamman piha on noin 8000 neliön puutarha, jonka raivaaminen koivikosta ja lupiinipellosta alkoi parikymmentä vuotta sitten. Anne hoitaa puutarhaansa pääasiassa yksin, mutta Annen puuhastelua seurailee kaksi kissaa ja mies avustaa nurmikonleikkauksessa.

Puutarhan eri alueet on nimetty kasvien tai värien mukaan. Annemamman pihalle on ominaista isot yhtenäiset kukkapenkit, joita halkovat hiekkapolut. Anne käyttää hiekkaa paitsi poluilla, myös katteena perennapenkeissä. Puutarha on jatkuvassa muutostilassa, kun vanhimpia kukkapenkkejä kaivetaan ylös ja istutetaan uudelleen. Annemamman pihan parasta aikaa on kesä-heinäkuun vaihde, kun suurin osa pioneista kukkii.

Puutarhurin omin sanoin: ”Puutarhanhoidossa on parasta tekeminen ja työn tulokset. Jos osaa hoitaa puutarhaa, työtä ei tosin tarvitse tehdä niin paljon.” Annen ihana puutarha on suuri, runsas ja vähän villi. Annen tavoitteena on tehdä puutarhasta entistä helppohoitoisempi.

https://www.instagram.com/annemamman_piha/

Annes trädgård omfattar ett område lite under en hektar. Sandgångar och stora enhetliga blombänkar är kännetecknande för trädgården. Den ändrar sig kontinuerligt emedan blombänkarna förnyas.

Annemammas trädgård omfattar ca 8000 kvadratmeter, vars röjningsarbete från björkskog och lupinåker inleddes för ett tjugotal år sedan. Anne sköter sin trädgård i huvudsak ensam med två katter som sällskap och mannen hjälper till med gräsklippningen.

Trädgårdens olika områden har fått namn efter växterna och färgerna. Kännetecknande för trädgården är stora enhetliga blombänkar med sandgångar emellan. Anne använder sand förutom på gångarna också som marktäckning i blombänkarna. Trädgården är i ständig förvandling genom att de äldsta blombänkarna grävs upp och planteras om. Annemammas trädgård är som bäst i månadsskiftet juni-juli när största delen av pionerna blommar.

Med ägarens ord sagt: ”I trädgårdsskötsel är det bästa arbetet och resultaten. Om man har kunskap om trädgårdsskötsel behöver man inte arbeta så mycket.” Annes härliga trädgård är stor, ymnig och lite vild. Anne har som mål att göra den ännu mera lättskött än tidigare.